Projekt Recognise

Legal Reasoning & Cognitive Science

Projekt RECOGNIZE ma na celu opracowanie interdyscyplinarnego programu szkoleniowego w zakresie rozumowania prawnego i kognitywistyki, wypełniając lukę w prawniczym szkolnictwie wyższym. Jest to strategiczne partnerstwo sześciu europejskich uniwersytetów na rzecz szkolnictwa wyższego, finansowane przez program ERASMUS+. Projekt zapewni zainteresowanym słuchaczom (naukowcom zajmującym się prawem, studentom prawa, prawnikom praktykom i nie tylko) podstawowe i zaawansowane materiały na takie tematy, jak: heurystyka i uprzedzenia w orzekaniu, kognitywna struktura pojęć prawnych oraz rozumowanie nie do obalenia w prawie. Materiały zostaną dostarczone w formie podręcznika online, wykładów wideo, szkół letnich i innych działań online i na żywo.