O nas

Future Law Lab (FLL) jest wirtualną jednostką powołaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w programie Inicjatywa Doskonałości UJ.

FLL prowadzi działalność badawczą (naukową), edukacyjną, ekspercką i networkingową w zakresie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z interakcjami między prawem a naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Działania FLL mają przynosić odpowiedzi na wyzwania, które coraz dynamiczniej zmieniający się świat stawia zarówno przed naukami prawnymi, jak i przed społeczeństwami.

Działania naukowe w ramach FLL dotyczą w szczególności następujących problemów:  

  • Czy rozwój nauk o umyśle (kognitywistyki, psychologii eksperymentalnej, neuronauki poznawczej…) powinien wpływać na tworzenie, interpretację i stosowanie prawa? Czy dzięki naukom kognitywnym można lepiej zrozumieć zachowania, procesy poznawcze i decyzje uczestników obrotu prawnego?
  • Jakie możliwości i trudności dla systemów prawnych przynosi postęp w zakresie technologii informatycznych (np. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego) i biotechnologii (zwłaszcza genetyki)? Jak sprawić, by postęp ten przyniósł społeczeństwu korzyści, a jednocześnie nie stał się zagrożeniem dla sprawiedliwości, bezpieczeństwa i wolności?

Ambicją FLL jest ponadto szybkie reagowanie na kluczowe bieżące problemy, w których rozwiązaniu prawo może pomóc lub przeszkodzić.