prowadzimy działalność badawczą, edukacyjną i ekspercką nad prawem przyszłości

Badania

Prowadzimy badania dotyczące interakcji prawa, nauk empirycznych i nowych technologii. Organizujemy konferencje i seminaria. Współpracujemy z uczelniami i badaczami z innych krajów.

Edukacja i popularyzacja nauki

Jesteśmy zaangażowani w projekty z zakresu edukacji i popularyzacji nauki. Organizujemy warsztaty i wykłady otwarte.

Think Tank

Rozwijamy wiedzę specjalistyczną i prowadzimy działalność ekspercką. Współpracujemy m.in. z międzynarodowymi ekspertami, kancelariami prawnymi, firmami IT i mediami.

Kim jesteśmy

Future Law Lab (FLL) jest wirtualną jednostką powołaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w programie Inicjatywa Doskonałości UJ.

FLL prowadzi działalność badawczą (naukową), edukacyjną, ekspercką i networkingową w zakresie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z interakcjami między prawem a naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Działania FLL mają przynosić odpowiedzi na wyzwania, które coraz dynamiczniej zmieniający się świat stawia zarówno przed naukami prawnymi, jak i przed społeczeństwami. 

 

Nad czym pracujemy