EDU activities & programs

Part of the FLL's activities is to engage, involve and to inspire students and young researchers to participate in the FLL-related programs, seminars, summer and winter schools.

Małopolska Akademia Praw Obywatelskich:

Program edukacyjny „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich Uniwersytetu Jagiellońskiego” jest realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań licealistów problematyką konstytucyjnej i międzynarodowej ochrony praw człowieka poprzez ich udział w wykładach, seminariach, warsztatach i dyskusjach naukowych. W roku 2023 zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej. Akademia organizowana jest przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UJ i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, a partnerami projektu są Future Law Lab i Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce.

Recognise Handbook: