Skip to main content

by Michał Araszkiewicz (Jagiellonian University), within DIGITALIZED! & Copernicus Festival 2022: Information

22 May 2022, Kraków

 

Algorytmy Sztucznej Inteligencji stały się wszechobecne we współczesnym świecie. Od wielu lat prowadzone są prace związane z wykorzystaniem systemów inteligentnych w wymiarze sprawiedliwości. Dyskutowana jest także idea sędziego-robota – algorytmu, który podejmowałby decyzje stosowania prawa w sposób całkowicie zautomatyzowany. Koncepcja ta budzi jednak wiele wątpliwości i obaw. Czy wymierzanie sprawiedliwości może być skutecznie zredukowane do algorytmicznej operacji przeprowadzającej dane wejściowe w propozycję rozstrzygnięcia? To pytanie każe się zastanowić nad warunkami, pod jakimi rozstrzygnięcie wydane przez sędziego-człowieka może być uznane za słuszne. Czy wymaga to jakiegoś specyficznie ludzkiego poczucia sprawiedliwości? Jakie procesy poznawcze odpowiadają za to, że rozstrzygnięcie sprawy uznajemy za słuszne? W jakim zakresie te procesy mogą być symulowane przez programy komputerowe? Jakich rodzajów informacji potrzebuje algorytm, by można było bronić tezy, że zaproponowane przezeń orzeczenie jest słuszne? Te i inne pytania będą przedmiotem naszej refleksji, dotyczącej przyszłości wymiaru sprawiedliwości w XXI wieku.

Szczegóły dostępne pod tym adresem.